Ilustrace

Vytvářím knižní ilustrace pohádek, příběhů, také knižní obálky.
Obrázky nakreslím podle Vašeho námětu a zadání.
Nabízím tímto spolupráci autorům a nakladatelům.

Reference:

Co vyprávěl starý dub

Co vypravěl starý dub

Velké putování skřítka Ostružinky

Velké putování skřítka Ostružinky